In de visie van Salentijn Consult staan de zes M’s centraal. Deze gaat ervan uit dat bij een gezonde bedrijfsvoering de Mens, de Machine, de Middelen, de Methoden, het Materiaal en het Management (de 6 M’s) gelijkwaardig worden samengebracht in een veilig proces van grondstof naar eindproduct.

Er zijn risico’s en er zijn oplossingen. Het gaat erom dat de oplossingen vooral samen met de opdrachtgever vorm krijgen. Dat is werken vanuit de praktijk en daarom ook op de langere termijn passende verbeteringen aan veilig en gezond werk.

De Nederlandse arbowetgeving is de laatste jaren ingrijpend veranderd en eenvoudiger geworden. Europese arboregels zijn steeds in de maak. Branches en bedrijven krijgen de mogelijkheid om het arbobeleid veel meer naar eigen inzicht in te richten. Ze worden daarbij geholpen door arbocatalogi en andere handige hulpmiddelen die branches inzetten. Het gaat er uiteindelijk om dat oplossingen voor veilig en gezond werk juist de werkvloer halen.

 

Salentijn heeft in verschillende samenwerkingsverbanden een bijdrage geleverd:

• Als medebedenker van trainingsformat De Veilige Werkplaats.

• Als medeontwikkelaar van de Spuitbox met informatiemateriaal om veilig met bestrijdingsmiddelen te werken.

• Als ontwikkelaar van verschillende risico-inventarisaties en evaluaties voor branches.

• Als de mede-initiatiefnemer van De Goede Praktijk, een netwerkorganisatie die zich richt op gezonde werksituaties.