”Het gaat met veilig en gezond werk niet in hoofdzaak om de Arbowet, maar om je eigen bedrijfswaarden, zoals respect en het goede doen.”

Josje Salentijn Eigenaar Salentijn Consult

TRAINING

Veilig werken komt niet alleen tot stand door het ontwerpen van procedures en protocollen en hulpmiddelen. Werkgever en werknemer moeten het belang van veilig werken inzien en dat inzicht moet geleerd worden.

 • De Veilige Werkplaats

  Salentijn Consult heeft samen met collega Theo-Jan Heesen dit unieke in-company trainingsconcept ontwikkeld. Het gaat uit van de eigen bedrijfssituatie en elke cursist gaat aan de slag met een persoonlijk actieplan.

 • RSI-preventie

  Salentijn Consult geeft in-companytrainingen op het gebied van RSI-preventie/beeldschermwerkplekken.

 • Training vertrouwenspersoon basis

  Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie vragen een actieve aanpak in organisaties. De training besteed aandacht aan rol en functie van de vertrouwenspersoon, preventie van ongewenst gedrag en er wordt geoefend in eerste opvanggesprekken.

 • Training preventiemedewerker basis

  Eendaagse training voor de preventiemedewerkers van bedrijven, die wettelijk belast zijn met het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast wordt ingegaan op de rol en functie van de preventiemedewerkers.

 • Training OR en Arbo

  Een eendaagse training waarin OR-leden de focus richten op een eigen werkplan aan de hand van de risico’s die in het eigen bedrijf spelen. Ook de nieuwe arbowet van 2017 komt aan bod. Kijk voor meer informatie op www.arbo-profs.nl.

ADVIES

Branches, bedrijven, ondernemingsraden, vakbonden, werkgeversorganisaties, individuele werknemers en cursisten vroegen de afgelopen jaren advies over uiteenlopende onderwerpen.

 • Zeker zijn van uw zaak?

  Bedrijven schakelden Salentijn Consult in voor een pre-inspectie, voordat de Inspectie SZW komt. Om zo beter te voldoen aan de gestelde eisen.

 • Uw RI&E in een halve dag klaar!

  Bedrijven zetten vaak hun eerste grote stap met het inventariseren van risico’s. Dat doen ze met de wettelijke verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. De Goede Praktijk, een netwerkorganisatie van arboprofessionals, helpt u in een halve dag aan een goedgekeurde en getoetste RI&E voor uw bedrijf.

 • Salentijn Consult adviseert in onder andere;

  de metaalsector, motorvoertuigenbranche, banden- en wielenhandel-, carrosserie- en tentoonstellingsbedrijven over veilig en gezond werk. Dat gaat over uiteenlopende onderwerpen, zoals machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, houtstof, bandenkooien en hefbruggen.

 • U kunt altijd rekenen op een onafhankelijk oordeel.