Josje Salentijn

”Het gaat met veilig en gezond werk niet in hoofdzaak om de Arbowet, maar om je eigen bedrijfswaarden, zoals respect en het goede doen.”