Tineke Moleman

“De branchenorm Diesel Motoren Emissie (DME) bestaat sinds 2007 in de Motorvoertuigenbranche. Door gerichte communicatie, en vooral training van werknemers en werkgevers, ontstaat steeds meer bewustwording en handelen in te nemen maatregelen om de gevaren van DME tot een minimum te beperken.”