Over Salentijn Consult

Salentijn Consult adviseert, denkt mee en coacht op het terrein van veilig en gezond werken. Werken in goede arbeidsomstandigheden maakt voor werkgever en medewerkers het verschil.

Adviseur en trainer Josje Salentijn heeft vijftien jaar ervaring opgedaan als inspecteur-projectleider bij de arbeidsinspectie. Zij kent alle onderdelen van gezond en veilig werk steeds in een praktische relatie tussen wet en werkvloer.

Daarnaast zijn er thema´s die een direct verband hebben met veilig en gezond werk, zoals:

  • Ongevalsanalyse
  • Arbeidstijdenwet
  • Ongewenst gedrag (PSA)
  • Wetskennis Arbowet en aansprakelijkheid
  • Communicatie over risico’s
  • Arbo-elementen Wet op de Ondernemingsraden

Thema’s

Nanotechnologie

Werken op hoogte

Werkdruk

Machineveiligheid

Geluid

Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

Inrichting van arbeidsplaatsen

Reacties van de klant

“Salentijn heeft in onze productiewerkplaats onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden en veiligheid. We hebben nu een duidelijk omlijnd plan en zijn er goed mee aan de slag. Perfecte methode om een wat weggezakt item weer vol op de kaart te zetten!”

Halvor Sens (managing director Fischcon BV, 65 medewerkers)

“Het begint bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid om je eigen werk goed te doen.”

Mario van Mierlo (senior advisor social affairs MKB-Nederland)

“De branchenorm Diesel Motoren Emissie (DME) bestaat sinds 2007 in de Motorvoertuigenbranche. Door gerichte communicatie, en vooral training van werknemers en werkgevers, ontstaat steeds meer bewustwording en handelen in te nemen maatregelen om de gevaren van DME tot een minimum te beperken.”

Tineke Moleman (bestuurder FNV) Developer@yahoo.com

Ik zie nu dat als je investeert in veilig werk dat je medewerkers ook op andere gebieden op hoger peil komen.”

Arno (chef werkplaats, tijdens training De Veilige Werkplaats)

Interessante Links